Etyka w szkole dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów

Szkoła ma obowiązek zorganizowania nauki etyki dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału. Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale lekcje powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej - odpowiedział wiceprezydent Włodzimierz Paszyński na interpelację radnej Doroty Zbinkowskiej. 

"Jeśli w szkole na naukę etyki zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, to wówczas organ prowadzący organizuje zajęcia w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie nauczania etyki. W bieżącym roku szkolnym – zgodnie z danymi zawartymi w arkuszach organizacji szkół – lekcje etyki odbywają się w 318 szkołach, w tym: w 144 szkołach podstawowych, 87 gimnazjach i 87 szkołach ponadgimnazjalnych" - czytamy dalej.

Radna zgłosiła, że dochodzą do niej skargi rodziców dotyczące braku reakcji dyrektorów szkół na ich wnioski o prowadzenie lekcji etyki dla ich dzieci. Zapytała, jakie są warunki organizacji lekcji etyki i ile szkół zgłosiło się w ostatnim roku szkolnym.
2016-04-06 10:01 1035

          

Komentarze

~Tomek

Zawsze wybieram i tak religie

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.